Intake over de vraag

Een eerste afspraak waarin we je vraag gaan bespreken.

Misschien heb je al een duidelijk beeld van de informatie die je beschikbaar hebt en het resultaat waar je naar op zoek bent. Maar het kan ook zijn dat je vraag ook voor jezelf nog niet helemaal helder is. In beide gevallen gaan we in een eerste afspraak verkennen wat je hulpvraag precies is en hoe ik je daarbij zou kunnen helpen.

Een intake is altijd gratis en vrijblijvend.

 

Op basis van onze bevindingen kunnen we een stappenplan maken. En daar stel ik dan vrijblijvend een voorstel en offerte voor op. Zo weet je van tevoren precies waar je aan toe bent.

 

Soms werkt het goed om te werken met een afgekaderd project voor een vaste prijs.

En soms is het handiger om te werken op uurbasis. In dat geval kunnen we gebruik maken van een strippenkaart systeem. Je neemt dan een bepaald aantal uren af voor een afgesproken tarief, en ik ga voor je aan de slag. Voor elke stap maak ik een inschatting van het aantal strippen dat het waarschijnlijk gaat kosten, en na afronding van een stap werk ik de stand bij. Zo heb je altijd controle over de kosten en het verloop van het werk.

Verzamelen van data.

Alle gegevens die we voor een project nodig hebben, brengen we (liefst al bij de intake) in kaart. Ook maken we een plan voor de manier waarop we de gegevens uit verschillende bronnen bij elkaar brengen.

 

Als het mogelijk en gewenst is, kunnen we het verzamelen van gegevens automatiseren. Dat is bijvoorbeeld makkelijk als je gegevens hebt die nog regelmatig gaan veranderen of aangroeien. Zoals bij bedrijfsadministratie, lopend onderzoek of real-world-data.

 

Bij het up-to-date houden van de gegevens zijn er verschillende mogelijkheden. Je kunt dat helemaal in eigen beheer doen. Of je kunt dat gedeeltelijk of helemaal uitbesteden.

 

Ik streef ernaar dat je een visualisatie na afronding zoveel mogelijk zelf kunt bijhouden. De dashboards worden daarvoor gekoppeld aan een databron die je in eigen beheer hebt. Als je die bijwerkt, wordt automatisch ook het dashboard bijgewerkt.

Analyseren van data.

Gegevensanalyse en -visualisatie lopen soms gedeeltelijk in elkaar over.


Zo is er de analyse als voorbereiding op de visualisatie: Om te zorgen dat de visualisatie je op een betrouwbare manier de informatie geeft waar je naar op zoek was, is het soms nodig om wat uitgebreider uit te zoeken waar de gegevens precies vandaan komen en wat de cijfers betekenen. De ideale informatie is specifiek, precies en representatief.


Andersom is er visualisatie ten behoeve van analyse: informatie visualisatie is vaak een onderdeel van data analyse. Het verhaal achter de cijfers wordt duidelijk door ze in beeld te brengen. Zo kun je makkelijker subgroepen vergelijken, een trend ontdekken, een ontwikkeling in de tijd zien of verbanden ontdekken.


Statistiek: voor de data analyse maak ik gebruik van de beschrijvende en verklarende  statistische methoden die relevant zijn in jouw gegevens. Voor data analyse gebruik ik de software Microsoft Excel, SPSS en R.


Er zijn natuurlijk ook projecten waarbij data analyse niet nodig is.


Afhankelijk van je vraag en wensen kan de stap van data analyse erg uitgebreid zijn, of juist bijna niet nodig.

Visualiseren van data.

De laatste en meestal grootste stap is het in beeld brengen van alle gegevens.

Hier gebeurt waar het allemaal om begon.

 

In deze fase overleggen we regelmatie. Ik kom zo snel mogelijk met een eerste ontwerp, en we gaan op een iteratieve manier verder. Dat wil zeggen dat ik op basis van je feedback de volgende stappen zet. Zo hou je goed overzicht over de stand van zaken en kan je op tijd bijsturen als dat nodig is.

 

Uiteindelijk kan ik de visualisatie op een aantal verschillende manieren opleveren:

 

  • Online dashboard: hiervoor maak ik gebruik van Tableau en de gratis variant Tableau Public.
  • Online applicaties: misschien werk je al met online software waar een visualisatie optie in zit. Voorbeelden van software waar ik ervaring mee heb zijn Exact Online, Microsoft Dynamics CRM en Power BI.
  • Microsoft Excel: ik maak de visualisatie rechtstreeks in Excel, via grafieken en andere visualisatie tools in Excel.
  • Microsoft Applicaties: Powerpoint en Word.

Waar werk ik mee?

 

Tableau

Alle visualisaties doe ik in de professionele software van Tableau.

over_Excel

Excel

Data verwerking doe ik veelal in Excel, Access of Google Spreadsheets.

r-logo

Analytics

Data analyses doe ik voornamelijk in SPSS en R.