Activiteiten en aanmeldingen

Over dit project

Stichting Herenboeren Rijk van Dommel en Aa is een burgerinitiatief dat zich inzet om met 200 gezinnen samen een natuurgedreven boerderij op te zetten om in de eigen voedselbehoefte te voorzien.

 

In de interactieve visualisatie van de aanmeldingen is te zien hoe het aantal geïnteresseerden in de tijd is gegroeid. De grafiek toont het aantal aanmeldingen per week.

 

Voor een presentatie is dit dashboard verwerkt tot een data storytelling beeld.
In de grafiek zijn de momenten toegevoegd waarop de organisatie acties heeft uitgevoerd, zoals een krantartikel of een bijeenkomst.

 

In één beeld wordt is nu het verhaal zichtbaar van de situatie vóór en ná een actie. En wordt duidelijk welke acties de meeste aanmeldingen opleverden. Dat Yvon Jaspers op tv een herenboerderij bezocht, had de grootste impact :-).

Categorie
Data storytelling